I Stockholms län bor det 95 475 män som har köpt sex

Känner du någon som köper sex?

Att våga ta snacket är ett sätt att visa att du bryr dig

Pratar någon av dina vänner, kollegor, klasskamrater eller någon annan om att köpa sex – säg ifrån. Sex ska vara ömsesidigt och lustfyllt för alla. Om någon betalar för det, handlar det inte om sex – utan om ett övergrepp som är straffbart. Trots det har 1 av 10 män i Sverige betalat för sex.

Det betyder samtidigt att 9 av 10 inte har gjort det. Det kan kännas jobbigt att vara den som skapar dålig stämning. Men att agera är att visa att man bryr sig, och ofta är det fler än du som reagerar utan att säga något. Om du säger ifrån och vågar ta tydligt avstånd, är det lättare för andra att haka på. Det är så vi skapar förändring. Låt inte tystnaden tala.

"Om du betalar är det ju inte som att personen VILL ha sex med dig!"

Sex ska bygga på samtycke. Det betyder att det ska vara lustfyllt, ömsesidigt och frivilligt. Sex ska kännas bra både före, under och efter – för alla inblandade. Om personen inte vill ha sex med dig utan ersättning är det inte samtycke.


"Det kan du ju hamna i fängelse för!"


Att betala för sexuella tjänster är olagligt i Sverige. Straffet för sexköp skärptes från böter till fängelse i augusti 2022. Om det inte är säkert att samtycke har funnits vid sex kan man även dömas för våldtäkt eller oaktsam våldtäkt.

"Men det skulle du väl aldrig göra hemma i Sverige?"

Många skulle aldrig komma på tanken att betala för sex i Sverige. Trots det kanske de dras med av vänner eller kollegor under en resa. Bara för att lagstiftningen är annorlunda i ett annat land betyder det inte att det är mer okej att utnyttja utsatta personer. Sex ska vara lustfyllt och kännas bra för alla inblandade – både i Sverige och utomlands.

"Vad menar du?"

Du kan alltid spela dum och låtsas att du inte förstår. Om du frågar ”vadå, nu fattar jag inte?” eller ”hur menar du då?” behöver den andra personen förklara vad den menade med sin kommentar. Ofta kommer den själv på hur dumt det låter när den behöver förklara sig.

"Har inte du en sambo? Är det nåt som känns tufft mellan er?"

Våga visa omsorg om personer omkring dig. Många som betalar för sexuella tjänster har en partner och familj. De säger ibland att de köper sex för att hantera att de själva mår dåligt. De säger ibland att de upplever problem i sin relation eller använder sex för att hantera stress och ångest. I stället för att utnyttja andra finns det hjälp att få.


"Men du kan aldrig veta hur hon har det egentligen"

Det är omöjligt att se på en person hur den egentligen har det. Många av de kvinnor, män och transpersoner som befinner sig i prostitution är utsatta. Många lider av psykisk ohälsa och trauman från tidigare övergrepp. Det går aldrig att bedöma om en person är utsatt för tvång, hot eller människohandel.

"Det är ju inte en mänsklig rättighet att få ligga"

En anledning till att vissa betalar för sexuella tjänster är idén om att sex skulle vara något man har rätt till. Något man inte kan leva utan. Men man kan aldrig ha rätt till en annan människas kropp. Ingen ska behöva ställa upp för någon annans skull.

"Såg ni matchen igår eller?"

Ibland kan det vara svårt att våga säga ifrån. Men vi kan alltid välja att inte haka på. Du kan testa att avleda situationen genom att göra något oväntat, gå därifrån eller börja prata om något helt annat. Om ingen hakar på kommer personen förmodligen sluta. 

”Nej, det är jag inte så sugen på”

Om du får en direkt fråga om att själv följa med någonstans där det förekommer sexköp: säg nej! Förklara att det känns obekvämt för dig när kompisen eller kollegan pratar på det sättet.

”Vi kan väl bara gå på restaurang istället?!”

Om du är på resa med jobbet har du rätt till en bra arbetsmiljö. Om någon föreslår att ni ska gå på strippklubb, så kan du avstyra det genom att föreslå en annan aktivitet. Du kan också lyfta det som en arbetsmiljöfråga på din arbetsplats i efterhand.

Är du en person i prostitution?

Har du erfarenhet av sex mot ersättning eller sugardejting? Har andra sålt dig? Eller har du sex på ett sätt som inte får dig att må bra?

Då kan du vända dig till Mikamottagningen för stöd. Det gäller även dig som har erfarenhet från till exempel stripp- eller porrbranschen. På Mikamottagningen kan du på ett och samma ställe få samtalskontakt och medicinsk rådgivning. Kontakten är kostnadsfri, tystnadsplikt råder och du kan välja att vara anonym. Även du som anhörig, partner eller vän som känner oro för någon kan vända dig till Mikamottagningen.

Läs mer här: Sex mot ersättning

Eller kontakta Mikamottagningen:

Telefon: 08-508 25 501


E-post: mikamottagningen@stockholm.se

Vill du sluta köpa sex?

Köper du sexuella tjänster, porrsurfar, har funderingar kring sexköp eller upplever att du har ett sexmissbruk?

Då kan du vända dig till behandlingsenheten KAST (köpare av sexuella tjänster) för hjälp och rådgivning att sluta. Hos KAST kan du vara anonym, besöken är kostnadsfria och behandlarna har tystnadsplikt. Det finns även andra verksamheter i samma lokaler, vilket gör att ingen vet varför just du är där. KAST erbjuder individuell kontakt eller tillsammans som par eller familj. Du som anhörig är också välkommen att höra av dig för råd och stöd, oavsett om din partner har kontakt med oss eller inte.

Läs mer här: Köp av sexuella tjänster

Eller kontakta KAST:


Telefon: 020-220 440

E-post: kast@stockholm.se

Siffran 95 475 har tagits fram så här: Andelen män i Stockholms län 2022 i ålder 18–100+ är 954 749. Siffran 954 749 har sedan delats med 10, baserat på statistik om att ca 10% av vuxna män i Sverige någon gång har köpt sex.


Källa för uträkning av befolkningsmängd: SCB, taget från databas Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968 – 2022. PxWeb (scb.se).Källor gällande statistiken om att 1 av 10 män i Sverige någon gång har köpt sex: I (Priebe, G. Svedin, C-G. Sälja och köpa sex i Sverige 2011. Förekomst, hälsa och attityder: Delrapport 1) är andelen 10,2% bland män och 0,1% bland kvinnor. (Tabell 1.10, sid 33). Undersökningen genomfördes som webbenkät i ett stratifierat urval bland medlemmar i en webbpanel med 5071 personer i åldern 18 till 65 år. Svarsfrekvensen var 50,7 procent.

I UNGKAB15 är siffran liknande för den äldsta gruppen unga, 25-29 år, 8,3% bland unga män och 0,4% bland unga tjejer. (sid 60). Undersökningen är en enkätbaserad tvärsnittsstudie bland unga i Sverige. Den bygger på ett stratifierat randomiserat urval i befolkningen och genomfördes av Statistiska centralbyrån (SCB). Enkäten riktar sig till unga 16 – 29 år och hade en svarsfrekvens på 26 procent.

I undersökningen SRHR2017 fick ett representativt urval av Sveriges befolkning 16–84 år besvara frågor om bland annat sex mot ersättning. Svarsfrekvensen var 31 procent. Att ha betalat eller gett annan ersättning för sex förekom nästan bara bland män. Knappt 1 av 10 (9,4 %) av samtliga män och 0,5 procent bland kvinnor uppgav att de någon gång hade gett ersättning för sexuella tjänster.